• LogWeld-Js4A
  • header-1
  • header-10
  • header-11
  • header-3
  • header-51
  • header-7
  • header-8
  • header2

Industriella entreprenörer med kunden i fokus

Industriella entreprenörer med kunden i fokus


Inducore är en industrikoncern verksam inom områdena fordonspåbyggnader, systemlösningar och komponenttillverkning. I syfte att skapa de för kunderna bästa lösningarna med hög kvalitet och pålitlighet präglas verksamheten av entreprenörskap, effektivitet och långsiktighet. Vi finns representerade på flera platser i Sverige och har även verksamhet i Kina och Polen samt samarbetspartners i ett antal länder.