• hemsida-frontpage-7beskuren2
  • hemsida-frontpage-8beskuren2
  • hemsida-frontpage-10beskuren2
  • hemsida-frontpage-1beskuren
  • hemsida-frontpage-2beskuren
  • hemsida-frontpage-3beskuren
  • hemsida-frontpage-41
  • hemsida-frontpage-5beskuren
  • hemsida-frontpage-6beskuren
  • hemsida-frontpage-9beskuren

Industriella entreprenörer med kunden i fokus

en kontakt - många möjligheter

Industriella entreprenörer med kunden i fokus


INDUCORE är en privatägd industrigrupp som grundades 1997 och består idag av 17 rörelsedrivande bolag med verksamheter inom 27 anläggningar och organiserade i tre affärsområden, COMPONENTS, TRUCK BODIES och SYSTEM SOLUTIONS. INDUCORE som industrikoncern driver verksamhet i fem länder med totalt 800 anställda och en omsättning på närmare 1,6 miljarder.
​​​​​​​

Affärsområden


INDUCORE som industrikoncern är organiserad i tre affärsområden med verksamhet mot olika branscher och marknader. Genom en hög grad av samverkan skapas funktionella samarbeten, bredare bas för expansion och större möjlighet att realisera interna synergier och samtidigt skapa god riskspridning som i sin helhet minskar känsligheten för konjunktursvängningar.

Truck bodies – fordonspåbyggnader

System Solutions – systemlösningar

Components – komponenter