Förvärvsstrategi

 
Värdeskapande förvärv
Vi arbetar systematiskt och långsiktigt med att identifiera attraktiva och välskötta företag som passar in i vår totala koncernstruktur. Vi har som strategi att växa såväl organiskt som genom värdeskapande förvärv som kompletterar vår verksamhet. Vi har som förvärvsstrategi att inrikta oss mot teknikorienterade bolag med en omsättning mellan 50 - 300 miljoner.  
Vi prioriterar förvärv som driver verksamheter inom en tydlig marknad med produkter eller tjänster med ett högt teknikinnehåll. Vi söker i första hand förvärv som bedriver verksamhet inom en marknad med repetitiva köpbehov, dvs. återkommande köpbehov och förutsägbara intäkter.