Visselblåsarpolicy

 
Vårt gemensamma ansvar
Avsikten med den policy är att uppmuntra vår personal att rapportera fall utan risken för att bli ett offer för diskriminering. Visselblåsarpolicyn vädjar till våra anställda att rapportera allvarliga misstankar om oegentligheter inom företaget eller relaterade händelser. Vår policy skall vara vägledande vid misstanke om oegentligheter i företaget, våra anställda, konsulter, entreprenörer eller leverantörer. Vi uppmuntrar även våra kunder att påtala om oegentligheter förekommer. Det åligger företaget att omedelbart återkoppla eventuella oegentligheter eller misstankar om oegentligheter till anställda som gör en anmälan och härvid noggrant utreda och vidtaga rättelse. Det åligger även företaget att undersöka hur oegentligheter kan förebyggas för framtiden.
 
Länk till Visselblåsarpolicy (PDF)
Link to Whisleblower policy in English (PDF)