Code of conduct – vår uppförandekod

 
Vårt hållbarhetsarbete styrs av ett övergripande mål – att ständigt förbättra våra verksamheter utifrån såväl miljömässiga, sociala som ekonomiska aspekter. Grunden till våra prioriterade fokusområden ligger en dialog med våra kunder, leverantörer, medarbetare, ägare, styrelsen och andra intressenter. Vår långsiktiga ambition och målsättning är att realisera möjligheterna och minska riskerna samtidigt som vi reducerar våra kostnader och infriar förväntningarna hos våra intressenter Vi har identifierat de Globala mål där vi påverka och kan påverka mest. Dessa har vi fokuserat oss på i våra mål och handlingsplaner. Koncernen jobbar decentraliserat så varje lokal platschef/VD ansvar för att ta fram sina för att harmonisera med de målsättningar vi beslutat tillsammans. Beskrivning av processen finns på sidan 35-36 Bolagsstyrning i vår hållbarhetsrapport.