Våra värderingar – förhållningssättet

värderingarna utgör våra tre hörnstenar och fundamentet i vårt förhållningssätt
 

Värdeord

Entreprenörskap

Vi uppmuntrar till entreprenörskap och engagemang för arbetsuppgiften - det handlar om att ta egna initiativ och se möjligheter till att förbättra och utveckla – ett entreprenörsmässigt förhållningssätt där nya idéer och kontinuerlig utveckling säkerställer att vår kund alltid får den bästa lösningen.

Effektivitet

Vi uppmuntrar till effektivitet och optimala arbetsprocesser – det handlar om att utmana oss själva, att alltid göra vårt bästa och varje dag fråga oss vad vi kan göra bättre – att konsekvent söka rotorsaken till brister och avvikelser för att varje dag kunna leverera högsta upplevda kundvärdet.

Långsiktighet

Vi uppmuntrar till långsiktighet där kunder och intressenter känner trygghet i att vi har styrka att agera inom marknaden under en lång tid framöver – det handlar i grunden om att tillvarata varje medarbetares kunskap och engagemang för att stimulera organisatoriskt lärande – att se möjligheter till interna synergier och ”best practice” som långsiktigt utvecklar och stärker vår totala konkurrenskraft i marknaden.