Systems Solutions

Inducore Systems Solutions 


De verksamheter inom Inducore som utvecklar systemlösningar arbetar i huvudsak med att ta fram bullerdämpande system med skräddarsydda lösningar till i princip alla industriella applikationsområden. Dessutom erbjuds maskiner och kompletta produktionslinjer för förpackning, fiskförädling och tändsticksproduktion.

HIAK


HIAK har i över 60 år assisterat sina kunder med att skapa en bättre arbetsmiljö, ökad effektivitet och friskare personal med hjälp av ljuddämpande produkter. Buller och höga ljudnivåer förekommer i nästan all tillverkande industri: HIAKs kreativitet och gedigna erfarenhet har skapat marknadsledande standardprodukter inom ljuddämpning. HIAK kan också erbjuda individuella och specialkonstruerade systemlösningar.
HIAK är beläget i Hedemora och kunderna finns inom områden som tillverkning, bygg- och flygindustri samt bland gasturbintillverkare och ångturbintillverkare.
HIAK AB
Box 210
776 28 Hedemora
Telefon: 0225-59 56 00
E-post: info@hiak.se
VD
Maria Hongisto