Systems Solutions

Inducore Systems Solutions 


De verksamheter inom Inducore som utvecklar systemlösningar arbetar i huvudsak med att ta fram bullerdämpande system med skräddarsydda lösningar till i princip alla industriella applikationsområden. Dessutom erbjuds maskiner och kompletta produktionslinjer för förpackning, fiskförädling och tändsticksproduktion.

Arenco


Arenco utvecklar, tillverkar och marknadsför effektiva maskiner och kompletta produktionslinjer över hela världen för fiskförädling, tändstickstillverkning och förpackning. Arenco tillhandahåller även service och reservdelar till dessa maskiner och levererar produktmaterial till matchningsindustrin.
Arenco AB
Box 915
391 29 Kalmar
Telefon: 0480-945 00
E-post: info@arenco.se
VD
Anders Liljegren

HIAK


HIAK har i över 60 år assisterat sina kunder med att skapa en bättre arbetsmiljö, ökad effektivitet och friskare personal med hjälp av ljuddämpande produkter. Buller och höga ljudnivåer förekommer i nästan all tillverkande industri: HIAKs kreativitet och gedigna erfarenhet har skapat marknadsledande standardprodukter inom ljuddämpning. HIAK kan också erbjuda individuella och specialkonstruerade systemlösningar.
HIAK är beläget i Hedemora och kunderna finns inom områden som tillverkning, bygg- och flygindustri samt bland gasturbintillverkare och ångturbintillverkare.
HIAK AB
Box 210
776 28 Hedemora
Telefon: 0225-59 56 00
E-post: info@hiak.se
VD
Maria Ersson