Koncernen

Inducore står för hög kvalitet och pålitlighet


I Inducore-koncernen ingår flera specialiserade operativa verksamheter som erbjuder systemlösningar, produkter, komponenter och logistiklösningar samt kontraktstillverkning. Verksamheten är organiserad i tre affärsområden för att på så sätt skapa ett tydligt erbjudande för koncernens kunder.

Inducore omsätter nära 1 400 MSEK och har cirka 750 personer anställda.

Många av Inducores kunder finns i Sverige, men de i sin tur verkar internationellt – och där är Inducore med genom att ständigt utveckla närvaron runt om i världen.

Inducores operativa verksamheter kännetecknas av:
  • Entreprenörskap, där nya idéer och ständig utveckling av processer och erbjudanden gör att kunden alltid får den bästa lösningen.
  • Effektivitet, innebär en ständig strävan att utveckla och använda effektiva arbetsmetoder, att lyssna på kunderna och att hantera olika ärenden snabbt och professionellt.
  • Långsiktighet, där hög kvalitet och pålitlighet eftersträvas tillsammans med noggrann kostnadskontroll för att säkerställa att verksamheten står stark under lång tid framöver.
Koncernen stävar också efter att skapa en utvecklande miljö, korta beslutsvägar och uppmuntrar tvärfunktionellt samarbete inom de olika delarna. Detta synsätt är en nödvändig plattform för att skapa de bästa produkterna och tjänsterna för koncernens kunder.