Vision och affärsidé

 
Visionen
Vi skall sträva efter att vara Sveriges främsta industrikoncern inom våra verksamhetsområden genom enskilt starka affärsverksamheter med marknadsledarskap inom strategiskt utvalda branscher och nischer.
 
Affärsidé
Inducore som industrikoncern skall bidra till att globalt stärka konkurrenskraften inom svensk industri genom hög kvalitet och pålitliga leveranser. Genom enskilt starka affärsverksamheter och långsiktigt ägande skapas stabila kundrelationer och finansiell stabilitet. Vi skapar kundvärden genom genuint entreprenörskap, högsta tekniska kompetens och ständiga förbättringar.