Code of conduct – vår uppförandekod

 
Vårt ansvar som industrikoncern
Vi har dokumenterat våra affärsetiska principer i en gemensam uppförandekod, vår CODE OF CONDUCT, en vägledning för hur vi fattar våra beslut i vardagen - en dokumentation av värderingar och löften som beskriver våra spelregler, hur vi alla förväntas agerar på ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt.
Vår gemensamma uppförandekod gäller igenom hela INDUCORE koncernen – inom samtliga dotterbolag och för alla medarbetare över hela världen.
 
Länk till Uppförandekod, SE (PDF)
Link to Code of Conduct, EN (PDF)