Affärsområden

Inducore är en industrikoncern som växer


Inducore utvecklar stabila verksamheter och strävar efter lönsam tillväxt genom professionell och proaktiv ledning.

De operativa enheterna i koncernen ska vara bästa leverantör till sina kunder och konkurrenskraften utvecklas genom strategiskt planerande och kraftfullt genomförande, god kunskap om kundernas system och processer, och genom att erbjuda hög kvalitet och hög leveranssäkerhet.

Den operativa verksamheten har delats in tre affärsområden:
  • Truck Bodies tillverkar lastbilspåbyggnader och erbjuder underhåll av dessa.
  • Systems Solutions erbjuder systemlösningar till olika industrier bland annat inom applikationer för kraft, energi, livsmedel, förpackning och skogsindustri.
  • Components fokuserar på del- och helhetslösningar inom skärande bearbetning, svetsning, lackering och systemmontage, samt kontraktstillverkning inom dessa områden.